صادرات سیب زمینی از تاریخ 11 دی ماه 1397 تا اطلاع ثانـــــــــوی آزاد شد.

.

جزئیات بیشتر در “مشاهده بخشنامه “…