ترخیص کالا

ترخیص کالا، فرآیندی است که به وسیله صاحب کالا یا نماینده قانونی وی در گمرک برای صادرات یا واردات کالا انجام میگیرد که پس از طی تشریفات مربوطه، مجوز خروج کالا از اماکن گمرکی صادر میشود. فرآیند ترخیص کالای وارداتی از چند مرحله مختلف از جمله تنظیم اسناد و ثبت اطلاعات، احراز هویت و اظهار کالا، کنترلهای گمرکی، پرداخت هزینه­های ترخیص و صدور مجوز، بارگیری کالای انبار شده در گمرک و خروج آن و نهایتاً کنترلهای بعد از خروج کالا تشکیل شده است که تمامی مراحل مذکور باید با دقت و به ترتیب انجام بگیرند. برای آشنایی با نحوه انجام مراحل مختلف تشریفات ترخیص گمرکی کالاهای وارداتی با ما همراه شوید.

در وهله اول صاحب کالا یا نماینده قانونی وی باید تمام اسناد لازم را فراهم نموده و در سیستم گمرکات کشور ثبت کند. مدارک لازم عبارتند از: اظهارنامه واردات، تصویر کارت بازرگانی، قبض انبار، بارنامه، ترخیصیه، گواهی مبدا، فاکتور یا سیاهه خرید ،اعلامیه تامین ارز با نامه برات (در صورتی که روش پرداخت اعتبار اسنادی برات باشد)، پروفرما یا همان پیش فاکتور، مجوز ثبت سفارش، لیست عدل­بندی،  بیمه­نامه، پروانه بهره­برداری (برای شرکتهای تولیدی) ، کاتالوگ و بروشور(در صورت وجود)، مجوزهای قانونی برای ترخیص کالا (اگر کالای موردنظر مشمول قانون اجباری اخذ مجوز باشد)، وکالتنامه رسمی، پروانه صادراتی (در صورتی که واردات در مقابل صادرات انجام شود).

به این مهم توجه کنید که حقوق گمرکی پس از محاسبه در اظهارنامه واردات ثبت میشود؛ بنابراین در تکمیل فرم اظهارنامه نهایت دقت را داشته باشید تا مبادا متحمل پرداخت هزینه­های سنگین شوید.

واردکننده پس از تنظیم فرم باید آن را در سیستم کدینگ اطلاعات هر فرد به ثبت برساند. فرد پس از ثبت اطلاعات خود در این سیستم، یک شماره کدینگ دریافت میکند که با استفاده از این شماره میتواند در تمام گمرکات کشور به انجام امور گمرکی خود بپردازد.

بعد از تنظیم اسناد و ثبت اطلاعات نوبت به احراز هویت و اظهار کالا میرسد. در این مرحله، دایره احراز هویت یا همان دایره فنی گمرک، اسناد دریافتی را بررسی میکند و در صورت تایید آنها اقدام به درج شماره ثبت یا کوتاژ میکند.

احراز مالکیت، احراز صلاحیت صاحب کالا و ارزیابی اسناد، فعالیتهایی است که در دایره فنی صورت میگیرند.

بنابراین کارشناس دایره فنی در وهله اول با توجه به اینکه اسناد خرید به نام چه کسی صادر شده اقدام  به صدور حواله ترخیص به نام همان فرد میکند.

کارشناس دایره فنی پس از احراز مالکیت به احراز صلاحیت مالک کالا میپردازد. در صورتی صلاحیت صاحب کالا تایید میشود که به گمرک بدهی نداشته باشد؛ دارای منع قانونی برای انجام امور تجاری نباشد؛ کارت بازرگانی معتبر داشته باشد و منع قانونی مبنی بر دخالت در اموال خویش نداشته باشد.

در آخرین مرحله فرآیند ترخیص کالای وارداتی ، کارشناس دایره فنی، مقایسه اطلاعات مندرج در اظهارنامه را با اسناد موجود مقایسه میکند. در صورتی که بین اطلاعات وارده اعم از نوع کالا، وزن محموله، کشور طرف معامله، تعرفه کالا، مشخصات اسناد بانکی، نوع بسته بندی، کشور تولیدکننده کالا و… و اسناد تناقضی دیده نشود؛ شماره ثبت درج میشود و کالا، اظهارشده نامیده میشود.

 • 1

  ورود اطلاعات از طریق سیستم EPL

  1

 • 2

  پرینت اظهارنامه

  2

 • 3

  دریافت کوتاژ و تعیین مسیر

  3

 • 4

  ارزیابی کالا

  4

 • 5

  اخذ مجوزهای لازم

  5

 • 6

  کارشناس سرویس (مجازی)

  6

 • 7

  صنـدوق

  7

 • 8

  رئیس سرویس ارزیابی

  8

 • 9

  بـازبینی

  9

 • 10

  درب خروج

  10

 • 11

  انبارداری

  11

 • 12

  خروج کالا

  12